Логистический аудит

Улучшайте свой бизнес вместе с нами!

Задачи логистического аудита:

 Выявление слабых сторон логистической системы и/или ее подсистем.
 Оценка потенциала для повышения производительности.
 Определение и разграничение самых больших потенциальных областей для оптимизации.
 Определение самых рисковых областей которые поддаются коррекции.

Анализ состоит из пяти отдельных этапов:

Крок 1. Аналіз вимог

  • Збір вимог логістичних послуг для всіх клієнтів (кінцевих споживачів, ринку, продажу та ін.) Критична оцінка вимог.
  • Чи відповідають ці вимоги стратегії компанії?
  • Чи існує відповідне співвідношення витрат для задоволення вимог та їх переваг?
  • Чи існують будь-які статті, які викликають вищі витрати, ніж вигоди? Чи є ключові клієнти, яким слід надавати перевагу?
  • Які рівні обслуговування та узгоджений термін доставки для різних груп клієнтів?

Крок 2. Аналіз ефективності

Аналіз ефективності показує, за якою ціною, з якою ефективністю та якими якостями надаються логістичні послуги. Для цієї мети за допомогою аналізу введення-виведення визначається вартість (пряма та непряма) для кожної логістичної служби.

У цілому, продуктивність та якість окремих логістичних процесів підвищуються та оцінюються на основі ключових показників ефективності (KPI).


Крок 3. Аналіз процесу

Під час аналізу розглядаються всі логістичні процеси від клієнта до постачальника. Це може виявити різницю між очікуваннями клієнтів і реальною логістичною ефективністю.

 


Крок 4. Аналіз структури

Цей аналіз виявляє, чи відповідають існуючі системні структури вимогам і які поліпшення можливі. На основі деревоподібних діаграм позначається взаємозв'язок між областями та визначаються можливі сфери дії.


Крок 5. Бенчмаркінг

Бенчмаркінг враховує власну діяльність компанії стосовно галузі, конкурентів, інших підрозділів або стосовно теоретичного оптимуму. Це може допомогти виявити недоліки та сильні сторони у своїй структурі компанії.

Послуги треба порівнювати всебічно. Замало аналізувати ефективність обслуговування, можливості доставки, час доставки та дотримання графіків. Якщо витрати не враховуються, ви отримаєте спотворене уявлення.

 

Обговоріть подробиці з нашим менеджером.
Просто залиште заявку, і ми зв'яжемося з вами.